Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για τις πράξεις:
1. «Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ
για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι”» με Κωδικό ΟΠΣ 6001611 και ένταξη στο Πρόγραμμα
«Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

2. «Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ
για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001618 και ένταξη στο Πρόγραμμα
«Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο 8ωρο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).