Θέση Εργασίας Νοσηλευτή/ριας ή Βοηθού Νοσηλευτή Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (1η παράταση)

Θέση Εργασίας Νοσηλευτή/ριας ή Βοηθού Νοσηλευτή Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (1η παράταση)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας Νοσηλευτή ή Βοηθού
Νοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen
Spirit II.