Θέση Εργασίας Παιδαγωγού

Θέση Εργασίας Παιδαγωγού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω».

Προκήρυξη θέσης εργασίας Παιδαγωγού

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος