Θέση Εργασίας Προσωπικού Kαθαριότητας στο έργο TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II

2η Παράταση Προκήρυξης Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας (17/3/2021)

Παράταση Προκήρυξης Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας (5/3/2021)

Προκήρυξη Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος