Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχολόγου. Οι
εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται 8ωρο με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).