Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου της
Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ