Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου της
Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων
της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»