Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης για το ΛΟΑΤΚΙ+. (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης για το ΛΟΑΤΚΙ+. (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μία (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου της
Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)