Θέση Εργασίας Συντηρητής Κτιρίων

Θέση Εργασίας Συντηρητής Κτιρίων

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Συντηρητής Κτιρίων. Ο υποψήφιος θα προσληφθεί για ορισμένο χρόνο για να προσφέρει τις υπηρεσίες του
ως Συντηρητής Κτιρίων, Δευτέρα με Παρασκευή για 40 ώρες εβδομαδιαίως (5 ημέρες
Χ 8 ώρες).