Θέση Εργασίας Υπεύθυνου/ης Καθημερινής Φροντίδας για τα Teen Spirit Apartments (1η παράταση)

Θέση Εργασίας Υπεύθυνου/ης Καθημερινής Φροντίδας για τα Teen Spirit Apartments (1η παράταση)

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Υπεύθυνου/ης Καθημερινής Φροντίδας»
για τη Δράση: Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS.