Θέση Εργασίας Υπεύθυνου καθημερινής Φροντίδας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Υπεύθυνου καθημερινής Φροντίδας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 4 θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής
Λειτουργίας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και
Teen Spirit II