Θέση Εργασίας Διοικητικού/Οικονομικού Προσωπικού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Θέση Εργασίας Διοικητικού/Οικονομικού Προσωπικού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας
Διοικητικού/Οικονομικού Προσωπικού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»