Θέση Κοινωνικού Λειτουργού για τα Teen Spirit Apartments – πίνακας κατάταξης