Θέση Ψυχολόγου για τα Teen Spirit Apartments – πίνακας κατάταξης