Ανακοίνωση για πρόσληψη Φαρμακοποιών

Η ανακοίνωση πρόσληψης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» άνοιξε ξανά για την ειδικότητα των Φαρμακοποιών.

Κατάθεση αιτήσεων:

Σάββατο 08/12/2012 ώρες 11:00 – 17:00 και

Δευτέρα 10/12/2012 έως Τετάρτη 12/12/2012 ώρες 09:00 – 16:00, στα κεντρικά γραφεία του ΝΟΣΤΟΥ.

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Οδηγίες

Αίτηση Υποψηφίου