Πίνακας κατάταξης για την θέση Προσωπικού καθαριότητας

TEEN SPIRIT – Πίνακας κατάταξης υποψήφιων για την προκήρυξη της θέσης του προσωπικού καθαριότητας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.