Πίνακας κατάταξης για την για την θέση του Υπεύθυνου Καθημερινής Λειτουργίας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II.