ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ορθή επανάληψη