ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ) ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΑΤΚΙ+