Συμπεράσματα Συνεδρίου

Συνέδριο για την εκπαίδευση μεταναστών και Ρομά, TTMIRO, Αθήνα 6-7 Φεβρουαρίου 2014, συμπεράσματα.

Δελτίο Τύπου