Θέση Εργασίας Εκπαιδευτικού (Δασκάλου ή Φιλόλογου) Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II”

Θέση Εργασίας Εκπαιδευτικού (Δασκάλου ή Φιλόλογου) Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II”

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού
(Δάσκαλου/ας ή Φιλόλογου)
για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Teen Spirit I και Teen SpiritII.