Θέση εργασίας εργάτη

Θέση εργασίας εργάτη

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Εργάτη. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται πέντε (5) ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Δευτέρα -Παρασκευή, 4 ώρες ανά ημέρα.