Θέση Εργασίας Υπεύθυνου καθημερινής λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II”

Θέση Εργασίας Υπεύθυνου καθημερινής λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II”

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 6 θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής
Λειτουργίας
για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και
Teen Spirit II.