Ανακοίνωση για Δομή Συσσιτίου

Από τη Δομή Συσσιτίου του Προγράμματος κατά της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων στο Συσσίτιο του Ελαιώνα.

Πώς η υποδομή που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα κατά της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και η γνώση και η εμπειρία που απέκτησαν οι εργαζόμενοι/ες – έμμεσα ωφελούμενοι της Δομής του Συσσιτίου αξιοποιήθηκαν στο πρόγραμμα σίτισης του Ελαιώνα, όταν η Δομή του Συσσιτίου σταμάτησε τη λειτουργία της.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στην Ανακοίνωση εδώ.