Θέσεις Εργασίας

Ευκαιρίες απασχόλησης στις Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας της Αθήνας: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων. Αναρτήθηκαν σήμερα 19/12/2014 τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων, βάσει της οποίας γίνεται η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων, σε συνέχεια...

Αναρτήθηκαν σήμερα 19/12/2014 τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων, βάσει της οποίας γίνεται η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων, σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης...

Η ανακοίνωση πρόσληψης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» άνοιξε ξανά για την ειδικότητα του Φαρμακοποιού ή Βοηθού Φαρμακοποιού. Κατάθεση αιτήσεων: 03/12/2014 - 17/12/2014. Ανακοίνωση Πρόσληψης Οδηγίες Αίτηση Υποψηφίου ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων» έως 5/12/2014. ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων» έως 1/12/2014. ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων» έως 26/11/2014. ...

Δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης 45 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/11/2014 έως 21/11/2014. Ανακοίνωση πρόσληψης Οδηγίες Αίτηση ...

Η ανακοίνωση πρόσληψης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» άνοιξε ξανά για την ειδικότητα του Φαρμακοποιού ή Βοηθού Φαρμακοποιού. Κατάθεση αιτήσεων: 08/09/2014 - 26/09/2014. Ανακοίνωση Πρόσληψης Οδηγίες Αίτηση Υποψηφίου ...

Η ανακοίνωση πρόσληψης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» άνοιξε ξανά για την ειδικότητα των Φαρμακοποιών. Κατάθεση αιτήσεων: 25/07/2014 - 11/08/2014. Ανακοίνωση Πρόσληψης Οδηγίες Αίτηση Υποψηφίου ...